Visie & concept

Proef 2 Move is gegroeid uit de ervaringen van zorgverleners die type2 diabetespatiënten opvolgden in het zorgtraject. Regelmatig kregen educatoren, huisartsen en diëtisten te horen dat patiënten omwille van een pijnlijke knie, schouder of gewrichtspijn niet kunnen bewegen. Hier wil Proef 2 Move iets aan doen. Een bewegingsproject dat mensen met diabetes type2 en/of overgewicht de mogelijkheid biedt om onder medische begeleiding te gaan bewegen. We willen deze mensen laten ‘proeven’ van bewegen. Het doel dat we nastreven is om er voor te zorgen dat ‘bewegen’ een automatisme wordt, deel zal uit maken van het leven.

Meerdere wetenschappelijke studies hebben ondertussen het belang van regelmatige lichaamsbeweging en sport voor mensen met (risico op) diabetes aangetoond. Bewegen heeft een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel, een positieve impact op lipiden en vermindert het risico op hart- en vaatziekten. Een combinatie van aërobe training en krachttraining geven een onmiddellijke en langdurige verbetering op het effect dat insuline heeft in het lichaam. Je voelt je fitter waardoor de levenskwaliteit toeneemt.. en zo kunnen we nog even doorgaan.