Praktisch

Patiënt
• Heeft overgewicht en/of heeft diabetes type 2
• Beweging onder medische begeleiding is aangewezen
• Is gemotiveerd

Huisarts
• Bepaalt bloeddruk, lengte, gewicht en cardiale evaluatie
zie “Seattle Criteria”
• Geeft voorschrift met vermelding diabetes of sedentarisme + ingevulde verwijsbrief (= 1 document) mee aan de patiënt voor kinesitherapeut
• Is beschikbaar voor de zorgverleners in kader van opvolging patiënt

Kinesitherapeut
• Bepaalt bij start conditiestatus
• Stelt beweegprogramma samen, start met selectie van 10 oefeningen
• Maakt beweegboekje voor patiënt en houdt de vorderingen van patiënt bij
• Communiceert indien nodig met huisarts en /of educator van patiënt
• Stuurt na 18 sessies een evaluatieverslag op naar huisarts, educator en endocrinoloog


Bezoek de sociale kaart